Speed Limit Assist

/media/technologies/speed_limit_assist/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/speed_limit_assist/intro_module/cn_ZH/image_1.jpg
Kamera na čelním skle monitoruje rychlostní omezení a upozorňuje řidiče na aktuální omezení prostřednictvím symbolu na displeji, dokud omezení nepřestane platit.

Ukáže vám, co je dovoleno.

Média

Podrobné informace

/media/technologies/speed_limit_assist/additional_information_module/de/image_1.jpg

Changes may have been made since these images and films were produced.

Nyní u nové třídy E: Nově vyvinutá funkce Speed Limit Assist od Mercedes-Benz v reálném čase v řádu milisekund monitoruje rychlostní omezení a upozorňuje řidiče na aktuální omezení.

Překročení povolené rychlosti je po celém světě nejčastější příčinou vážných nehod. Speed Limit Assist upozorňuje řidiče na rychlostní omezení v zájmu bezpečnosti. Rychlostní omezení se objeví na displeji na palubní desce a zůstane tam, dokud nepřestane platit nebo nevstoupí v platnost omezení jiné.


Kamera na čelním skle neustále monitoruje prostor před vozidlem. Počítač analyzuje snímky z kamery a vybírá pouze kulaté objekty. V dalším kroku algoritmus eliminuje všechny objekty, které navzdory svému tvaru nepřipomínají dopravní značku. Po srovnání se vzorky zůstávají pouze objekty, na něž je systém naprogramován: kulaté dopravní značky s rychlostním omezením. Symbol představující tyto značky se rozsvítí na displeji na palubní desce. Řidič vidí, v jaké rychlostní zóně jede, a podle toho může přizpůsobit svou rychlost.


Protože se v Evropě používají i obdélníkové značky – například značky vyznačující hranice měst a čtvrtí – asistenční systém navíc kontroluje údaje z digitální mapy navigačního systému, aby ověřil snímek z kamery. Jakmile vozidlo například vjede do zastavěné oblasti, symbol posledního rychlostního omezení z displeje zmizí.


Díky značným pokrokům v oblasti počítačové technologie zpracování snímků systém Speed Limit Assist může fungovat v reálném čase, ve zlomku sekundy analyzovat snímky a okamžitě řidiči poskytnout potřebné informace. Systém funguje stejně účinně v případě značek u silnice a značek zavěšených nad vozovkou.
 

1

Dostupnost vozidel

Příbuzná témata