Mercedes-Benz Intelligent Drive

PRE-SAFE® PLUS

/media/technologies/pre_safe_plus/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/pre_safe_plus/intro_module/de/image_1.jpg
PRE-SAFE® PLUS je rozšířením známého systému na ochranu cestujících PRE-SAFE® a zohledňuje rovněž nebezpečné situace způsobené vozidly jedoucími vzadu např. náraz zezadu.

Radarový snímač na zadním nárazníku sleduje provoz za Vaším vozidlem a rozpozná hrozící nebezpečí najetí zezadu. Vozidlo jedoucí za Vámi je nejdříve varováno opticky. Poté jsou spuštěna opatření na ochranu cestujících PRE-SAFE® a bezprostředně před nárazem bude vlastní vozidlo zabrzděno.
1

Chrání před nárazem zezadu a během něho.

Média

Podrobné informace

/media/technologies/pre_safe_plus/additional_information_module/de/image_1.jpg

Changes may have been made since these images and films were produced.

Díky včasnému varování lze zabránit řadě nehod. Proto systém PRE SAFE® PLUS vydává při hrozícím nárazu zezadu výrazný signál: před hrozící kolizí jsou aktivována zadní výstražná světla s vysokou frekvencí blikání, kterou jsou varováni řidiči za Vámi jedoucích vozidel.
 

"Při přetrvávajícím nebezpečí kolize učiní systém PRE SAFE® PLUS další opatření na ochranu cestujících ve Vašem vozidle - mimo jiné automaticky předepne bezpečnostní pásy.

 

Pokud Vaše vozidlo během nebezpečné situace stojí, bude bezprostředně před nárazem „zabrzděno“, čímž dojde k méně významnému hození vozidla směrem dopředu a značnému snížení rizika hypertenze krku.


Zabrzdění Vašeho vozidla může navíc zabránit sekundárním kolizím např. s vozidlem před Vámi, na křižovatkách s příčně jedoucími vozidly, ale i s chodci, kteří přímo před Vámi přecházejí vozovku."
 

1

Dostupnost vozidel

Příbuzná témata