Mercedes-Benz Intelligent Drive

Night view assist plus od 2013

/media/technologies/night_view_assist_plus_2013/de/thumb_l.jpg
/media/technologies/night_view_assist_plus_2013/intro_module/de/image_1.jpg
Lidé nebo zvířata jsou v noci na silnicích často zdrojem nebezpečí pro řidiče. Asistent nočního vidění Plus je dokáže rozpoznat v oblasti před vozidlem až do vzdálenosti 160 m.

Rozpozná-li infračervená kamera chodce a
větší zvířata jako např. „srny“, přepne zobrazení rychloměru na displeji sdruženého přístroje automaticky na perfektní obraz nočního vidění. Lidé a zvířata jsou na tomto obraze označeni barevně a tím jasně rozpoznatelní. Osoby v oblasti varování mohou být navíc prostřednictvím funkce Spotlight varovány blikáním světel.
1

Viditelně bezpečnější.

Média

Podrobné informace

/media/technologies/night_view_assist_plus_2013/additional_information_module/de/image_1.jpg

Changes may have been made since these images and films were produced.

"Asistent nočního vidění Plus disponuje dvěma samostatnými LED světlomety, které vozovku osvětlí neviditelným a neoslňujícím infračerveným světlem.

Infračervená kamera s krátkým dosahem umístěná v horní části čelního okna, která je na toto světlo specializovaná, a infračervená kamera s dlouhým dosahem (termovizní kamera) v masce chladiče dokáží rozpoznat situaci před vozidlem a aktivovat varovné funkce systému.

"
 

"

Pokud je aktivována funkce pop-up, zobrazí se na displeji sdruženého přístroje v případě rozpoznaného nebezpečí vynikající černobílý obraz zobrazující silnici a okolí před vozidlem – přičemž jsou rozpoznané osoby a zvířata v příslušné oblasti varování cca do 160 m barevně zvýrazněny a tím zřetelně označeny.

 

Pokud se v oblasti varování nachází osoby, aktivuje se na neosvětlených silnicích a při rychlosti vyšší než 60 km/h již předem nastavená funkce Spotlight. Pomocí speciálního modulu předních světlometů je osoba, která je v kritické pozici, upozorněna opakováním blikáním. Pozornost řidiče a ohrožené osoby je tak směrována na nebezpečnou situaci. V případě zvířat světla neblikají, protože by reagovala nepředvídatelně.

 

V základním nastavení je asistent nočního vidění Plus nastaven na „automatické zapnutí obrazu nočního vidění“, tzn. že je aktivována funkce pop-up.

V takovém případě zůstává asistent nočního vidění na pozadí aktivní. Rozpozná-li ale na neosvětlené silnici v kritické oblasti osobu nebo zvíře, aktivuje automaticky přenos obrazu a zobrazí situaci na displeji. Pokud místo ohrožení minete, obraz na displeji se opět samostatně vypne. Systém může být ale také trvale zapnutý.
"
 

1

Dostupnost vozidel

Příbuzná témata