ECO Display

/media/technologies/eco_display/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/eco_display/intro_module/de/image_1.jpg
Displej ECO v přístrojové desce analyzuje jednotlivé jízdní styly a poskytuje konkrétní tipy, jak snížit spotřebu paliva.
"
Tři grafické displeje zprostředkovávají zpětnou vazbu ohledně hospodárnosti jízdního stylu a ukazují, kde by bylo možné ušetřit."
1

Podporuje úsporný
jízdní styl.

Média

Podrobné informace

/media/technologies/eco_display/additional_information_module/de/image_1.jpg

Changes may have been made since these images and films were produced.

Spotřeba paliva v určitém vozidle závisí na technickém vybavení a na podmínkách, v nichž se vozidlo pohybuje. I řidič může výrazně přispět: pomocí úsporného jízdního stylu lze snížit spotřebu až o 30%.
 

"

Řidiči s tím pomáhá displej ECO na přístrojové desce. Kontroluje jeho jízdní styl v různých fázích cesty a hodnotí jej:

 

Jestliže se řidič snaží jet plynule, zrychluje mírně a podle situace umožňuje vozidlu namísto brzdění zpomalovat setrvačností, zelené sloupce na displeji rostou a indikují zvýšenou energetickou úspornost. Prudké zrychlování, velké výkyvy rychlosti i relativně časté brzdění mají negativní vliv na energetickou bilanci konkrétní jízdy.

 

Prostřednictvím zobrazené procentuální hodnoty může řidič sledovat, jakého potenciálu v oblasti úspory energie se mu podařilo dosáhnout. V nejlepším případě může docílit až 100%. To znamená, že od počátku cesty se mu v rámci daných jízdních podmínek daří dosahovat maximální úspory energie a snižovat spotřebu na minimum.
"
 

1

Dostupnost vozidel

Příbuzná témata