DISTRONIC

/media/technologies/distronic/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/distronic/intro_module/de/image_1.jpg
Kromě udržování stanovené rychlosti systém DISTRONIC také udržuje bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucích vozidel a podle potřeby automaticky zpomaluje a zrychluje.
Adaptivní regulace rychlosti DISTRONIC dokáže udržovat nastavený časový interval od vozidla vpředu nebo zvolenou rychlost. Pokud se vozidlo se systémem DISTRONIC aktivovaným prostřednictvím známého ovladače přiblíží k jinému vozidlu, systém automaticky zpomalí nebo jemně přibrzdí, aby zachoval nastavenou vzdálenost. Když se vzdálenost od vozidla opět zvětší nebo je cesta úplně volná, DISTRONIC funguje jako běžný systém regulace rychlosti a udržuje předem nastavenou vzdálenost v rozmezí od 30 do 180 km/h. Vzdálenost od ostatních vozidel si řidič může přečíst na multifunkčním displeji, i když je systém DISTRONIC neaktivní. Tato nová funkce oproti běžné regulaci rychlosti zvyšuje komfort a usnadňuje řidiči práci, zejména na dálnicích s více jízdními pruhy; zároveň zvyšuje bezpečnost. Řídicí systému DISTRONIC využívá signály z radarových snímačů integrovaných v mřížce chladiče, které monitorují prostor před vozidlem až do vzdálenosti 150 metrů. Když má vozidlo před vámi jinou rychlost, způsobí to posun frekvence v radarovém signálu, což je známo jako Dopplerův jev. Na základě tohoto posunu frekvence systém vypočítá relativní rychlost mezi oběma vozidly a dokáže určit vzdálenost mezi nimi podle doby přenosu signálů. Pokud je třeba rychle zabrzdit, systém řidiče upozorní prostřednictvím výstražného světelného signálu na palubní desce nebo v případě nutnosti zvukovým signálem. Po tomto upozornění musí řidič neprodleně začít brzdit. Poznámka: Systém radarových snímačů (DISTRONIC) vyžaduje v každé zemi schválení k používání. Tato technologie tedy není na všech trzích k dispozici. Systém se nesmí používat bez udělení povolení, např. v cizí zemi na dovolené.
1

Regulace rychlosti, která udrží vaši vzdálenost.

Dostupnost vozidel

Příbuzná témata