Mercedes-Benz Intelligent Drive

Blind Spot Assist

/media/technologies/blind_spot_assist/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/blind_spot_assist/intro_module/de/image_1.jpg
Tento systém monitoruje prostor, který řidič ve zpětném zrcátku nevidí, ve vnějším zrcátku indikuje vozidla, která se nachází v této zóně, a když řidič aktivuje ukazatel směru, vydá zvukové varování.
Často dochází k nebezpečným situacím, když řidič nereaguje nebo reaguje příliš pozdě na přítomnost vozidel, která jsou skryta ve slepém úhlu. Slepý úhel je prostor, který řidič ve zpětných zrcátkách nevidí. Blind Spot Assist přesně tento prostor monitoruje. Využívá k tomu radarové snímače s krátkým dosahem. Když systém detekuje jiné vozidlo, sdělí to řidiči prostřednictvím červeného výstražného trojúhelníku, který se rozsvítí v příslušném vnějším zrcátku. Pokud řidič navzdory vizuálnímu varování nereaguje, spustí se zvukové varování. Blind Spot Assist funguje od 30 do 250 km/h. Monitorovaný prostor sahá cca 3,5 napravo a nalevo od vozidla a 3 m za vozidlem. Předjíždějící vozidla jsou po vjezdu do monitorované zóny detekována okamžitě, pokud relativní rychlostní rozdíl nepřesáhne 16 km/h. Předjetá vozidla jsou indikována 1,5 sekundy po vjezdu do zóny.Tak se zamezí rušivým a nechtěným varováním. Systém Blind Spot Assist nemůže předvídat na sto procent, ale může řidiči výrazně pomoci.
1

Elektronická kontrola slepého úhlu.

Média

Dostupnost vozidel

Příbuzná témata