Mercedes-Benz Intelligent Drive

BAS PLUS with Cross-Traffic Assist

/media/technologies/bas_plus_cross_traffic_assist/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/bas_plus_cross_traffic_assist/intro_module/de/image_1.jpg
BAS PLUS s pomocníkem pro dopravu v příčném směru Cross-Traffic Assist vám může pomoci nejen vyhnout se srážce zezadu, ale také kolizi na křižovatkách s vozidly jedoucími v příčném směru.

Jestliže asistenční systém detekuje nebezpečnou situaci, vyzve vás k okamžitému brzdění. Jestliže začnete brzdit příliš váhavě, automaticky se zvýší brzdná síla – v případě potřeby až do maximálního brzdného tlaku.
1

Detekuje nebezpečí dříve, než vám
zkříží cestu.

Média

Podrobné informace

/media/technologies/bas_plus_cross_traffic_assist/additional_information_module/de/image_1.jpg

Changes may have been made since these images and films were produced.

Právě v městském provozu a na především na křižovatkách lze očekávat, že ostatní řidiči, přijíždějící zleva nebo zprava, vám náhle vjedou do vašeho pruhu.
 

"

Systém BAS PLUS s pomocníkem Cross-Traffic Assist umí detekovat bezprostředně hrozící srážku s vozidly v příčném směru a varovat vás ve chvíli, kdy ještě není pozdě. Systém je založen na datech ze stereokamery a z radarových senzorů, které sledují dopravní situaci.

 

Vizuální a zvuková výstraha vás vyzve k nouzovému brzdění. V rámci výstrahy vám aktivně pomáhá systém BAS PLUS. Systém automaticky vytvoří optimální brzdnou sílu, která je potřebná pro účinné nouzové brzdění. Umí rovněž zvýšit v případě potřeby brzdný tlak až na maximální hodnotu.

 

Systém BAS PLUS s pomocníkem Cross-Traffic Assist je aktivní při rychlostech až do 72 km/h a může výrazně snížit riziko nehody na křižovatkách. A i když dojde někdy k nehodě, většinou jsou její následky méně závažné.
"
 

1

Dostupnost vozidel

Příbuzná témata