Mercedes-Benz Intelligent Drive

BAS PLUS

/media/technologies/bas_plus/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/bas_plus/intro_module/de/image_1.jpg
BAS PLUS monitoruje vozidla vpředu a optimalizuje brzdění, jakmile řidič šlápne na brzdu – v případě potřeby může zahájit nouzové brzdění.
Systém asistence brzdění BAS PLUS je součástí nadstandardní sady DISTRONIC PLUS a dokáže zabránit nárazům do vpředu jedoucích vozidel.
1

Systém asistence brzdění na bázi radaru.

Média

Podrobné informace

/media/technologies/bas_plus/additional_information_module/de/image_1.jpg

Changes may have been made since these images and films were produced.

Snímače snímající prostor před vozidlem a rozpoznávající nebezpečí ve zlomku sekundy tvoří jádro asistenčního systému BAS PLUS, který je k dispozici ve spojení s nadstandardní sadou DISTRONIC PLUS

Brake Assist PLUS využívá informace ze dvou radarových systémů. Radar s dlouhým dosahem pod mřížkou chladiče snímá prostor před vozidlem v úhlu 18° do vzdálenosti až 200 m (od roku 2009, předtím 150 m) a pokrývá až tři jízdní pruhy. V roce 2009 byla také pro tento nový snímač uvedena snímací zóna se středním dosahem, pokrývající prostor do 60 m v úhlu 60°. Za předním nárazníkem se skrývají dva širokoúhlé (80°) radarové snímače s krátkým dosahem 30 m.
Impulzem pro vývoj systému Brake Assist PLUS byly nepříznivé statistiky počtu nehod, stejně jako tomu bylo u airbagů, napínačů bezpečnostních pásů, ESP® a dalších bezpečnostních systémů; v tomto případě šlo konkrétně o vysoký počet vážných dopravních nehod. Asistenční systémy DISTRONIC PLUS a BAS PLUS od Mercedes-Benz využívají vyspělou radarovou technologii a varují řidiče, pokud je vzdálenost od ostatních vozidel příliš malá; pomáhají i při nouzovém brzdění. Systémy tak efektivně přispívají ke snižování počtu těchto nehod. To potvrzuje i analýza provedená společností Mercedes-Benz na základě údajů o nehodách. Jen v Německu by tato technologie mohla zabránit pětině všech kolizí do vpředu jedoucích automobilů. Na dálnicích by se počet nehod mohl snížit až o 36 procent.

 


Konstruktéři berou v úvahu i řidiče, kteří jedou za brzdícím vozidlem. Adaptivní brzdová světla, která při nouzovém brzdění rychle přerušovaně svítí, varují ostatní účastníky silničního provozu a mohou zkrátit jejich brzdnou dráhu.
 

1

Dostupnost vozidel

Příbuzná témata