Adaptive brake lights

/media/technologies/adaptive_brakelight/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/adaptive_brakelight/intro_module/de/image_1.jpg
Adaptabilní brzdová světla varují rychlým blikáním vozidla vzadu ve chvíli, kdy řidič prudce sešlápne brzdu. V rychlostech 70 km/h a výše se funkce adaptabilních brzdových světel aktivuje automaticky v případě prudkého brzdění.

Rychle blikající adaptabilní brzdová světla, která jsou ve výbavě téměř všech osobních vozidel Mercedes-Benz, varují vozidla vzadu, když řidič začne prudce brzdit. Tato funkce se aktivuje v případě rychlého brzdění v rychlosti více než 50 km/h, při současné aktivaci asistenta BAS Brake Assist a protiblokovacího systému brzd (ABS). Kdy vozidlo zastavuje z rychlosti více než 70 km/h, zapnou se výstražná světla automaticky. Adaptabilní brzdová světla zkracují reakční dobu motoristů za vozidlem v případě prudkého brzdění, a snižují tak riziko nehody.
1

Snížení rizika zadního nárazu.

Dostupnost vozidel

Příbuzná témata